Turismo de Celanova - Freixo

Parroquia de Freixo

Freixo é unha parroquia que se asenta no  Concello de Celanova.

Núcleos

Datos de interese

Destaca enriba de todo a presencia da Ponte Romana sobre o río Arnoia que baña a esta parroquia na súa parte norte.


Históricos

Petroglifos de Freixo

Históricos

Ponte de Freixo