Turismo de Celanova - Milmanda

Parroquia de Milmanda

Milmanda é unha parroquia que se asenta no Concello de Celanova.

Núcleos

Datos de interese

O patrón desta parroquia é Santa Eufemia, non obstante, a celebración que goza dun maior pulo é a Magdalena que ten lugar o 22 de xullo de cada ano na capela que leva o seu nome.