Turismo de Celanova - Ansemil

Parroquia de Ansemil

Ansemil é unha parroquia que se asenta no Concello de Celanova. 

Núcleos

Datos de interese

Destaca nesta pequena parroquia o feito de estar ao lado do Parque Empresarial de Celanova, e a restauración dalgunha das súas vivendas para formar parte da casa de turismo rural de As Lamas de Ansemil, denominada A Rectoral de Ansemil.


Aloxamentos

Rectoral de Ansemil