Turismo de Celanova - Cañón

Parroquia de Cañón

Cañón é unha parroquia que se asenta no Concello de Celanova, á beira da estrada N-540 dirección Bande. 

Núcleos

Lugares de interese